Modernizacija poslovanja tvrtke Vile-Matilde d.o.o.

Naziv projekta:

Modernizacija poslovanja tvrtke Vile-Matilde d.o.o.

Referentna oznaka:

KK.03.2.1.19.0497

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj

Aktivnost:

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis projekta:

Projektom MODERNIZACIJA POSLOVANJA TVRTKE VILE-MATILDE d.o.o. nabavlja se informatičko-komunikacijska oprema, POS oprema i software za podizanje operativnosti poslovanja, optimizacije procesa i praćenja poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati:

CILJ 1. Unaprijeđenje poslovanja restorana i beach bara nabavkom hardvera i softvera za automatizaciju procesa narudžbe, pripreme i naplate hrane i pića

CILJ 2. Unaprijeđenje poslovanja apartmanskog smještaja nabavkom hardvera i softvera za upraljanje smještajnim kapacitetima (PMS), booking i prodaju

CILJ 3. Integriranje poslovanja u jedinstven poslovno-informacijski sustav

Očekivani rezultat:

Tvrtka nabavkom poslovno-informacijskog sustava i integracijom sa sustavima za upravljanje imovinom (smještajnim kapacitetima) bookingom i channel managementom očekuje unaprjeđenje sljedećih poslovnih procesa: financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, marketing, prodaja i upravljanje rizicim te porast zapošljavanja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Vrijednost projekta: 430.408,35kn
Prihvatljivi troškovi: 316.843,35kn
Iznos sufinanciranja EU: 171.095,40kn

Razdoblje provedbe projekta:

27.srpnja 2020. – 27.srpnja 2021.

Ukupno trajanje provedbe projekta u mjesecima:

12mj

Kontakt osoba za više informacija:

Tomica Gulin, voditelj nabave

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.