Izgradnja fotonaponske elektrane VILE MATILDE za vlastite potrebe

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 01.07.2018. tvrtka Vile-Matilde d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane VILE MATILDE za vlastite potrebe. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane VILE MATILDE za vlastitu potrošnju snage 149,76 kW, koja se sastoji od 468 modula snage 320 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za vlastite potrebe dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 398.835 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 175.201 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 43,93%, te će smanjenje CO2 iznositi 41,14 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Vile Matilde d.o.o. će iznositi 43,93 %.

Ukupna vrijednost projekta: 1.531.294,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.060.395,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2018. - 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Tomica Gulen, t.gulin@anamarija.hr , tel: 01 20 40 200

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj